Committee

//Committee
Committee2019-05-27T00:08:51+00:00

Chairman

Jennie Yip

Vice Chairman

Martin Ng

Secretary

Kelvin Chen

Treasurer

Chua Yong Nian

Social

Zhou Xu (Xavier)
Lee Wei Wen

C&S

Ngai Jia Le
Chew Aik Loong

M&E

Adicitra Sima
Isaac Lee

Member

Gavin Chan
Lim Mee Mee